7 Nisan 2018 tarihi itibariyle geçiş süreci tamamlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişisel verilerin işlenmesi yoluyla oluşabilecek kişisel verilerin kötüye kullanılması, kişilerin hak ve özgürlüklerine müdahale edilmesi gibi riskleri önleme maksadıyla kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilere çok ciddi yükümlülükler getirmektedir. Bu eğitimde işletmeleri kişisel verilerin korunması ileilgili yükümlülükleri hakkında bilgilendirmek, kişisel verilerin alınması ve saklanması süreçlerinin yasaya uygun bir şekilde oluşturularak devamlılığının sağlanması amaçlanmaktır.

 

Neden Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi?

Kişisel verilerin korunması konusunda Avrupa Birliği standartlarına uymayı hedefleyen 6698 sayılı yasa hem özel sektör hem de kamu sektöründe kişisel verilerin alınması ve saklanması yöntemlerini yeniden düzenlemektedir. 7 Nisan 2018‘de yürürlüğe giren yeni yasa ile iş hayatında bugüne kadar alışılagelmiş bir çok yöntem kanuna aykırı olarak tanımlanmaktadır. Kişisel verilerin alınması ve saklanmasında yasaya uygun hareket etmeyen firmalar 5 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar para cezaları ve 1 yıldan 4,5 yıla kadar cezai yaptırımlar ile karşılaşabilmektedir.

 

Kimler Katılabilir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum süreçlerinden etkilenecek hukuk müşavirleri, avukatlar, IT yöneticileri, İK yöneticileri başta olmak üzere şirket ve birim yöneticileri ile Kanunun getirdiği yeni düzenlemeleri öğrenmek isteyen herkes eğitime katılabilir.

 

EĞİTİME KATILIM ÜCRETSİZDİR

(*) Kontenjan katılım durumuna göre 10-20 kişi arasında olacaktır.

(*) Eğitim 1 gün sürecek olup eğitim tarihleri değişebilir.

(*) Eğitime yapılan ön başvurular kesin kayıt anlamına gelmez.

(*) Eğitim pandemi önlemleri kapsamında duruma göre online yapılabilir.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Kişisel verilerin korunması hukukunun Türkiye’de gelişimi

 • Kişisel veri,hassas kişisel veri tanım ve kapsam

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amaç ve kapsamı

 • Kişisel verilerin ve özel nitelikli (hassas) kişisel verilerin işlenme koşulları

 • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

 • Kişisel verilerin aktarılması

 • Veri sorumlusunun yükümlülükleri

 • İlgili kişinin hakları

 • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler

 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca öngörülmüş suçlar ve kabahatler

Bilgi Güvenliği ve Veri Koruma Eğitimi
Siber Güvenlik (Etik Hacker) Kış Kampı
Başlama Tarihi
19 Aralık 2020 - 09:00
Bitiş Tarihi
19 Aralık 2020 - 17:00
Adres
VAN
Ücret
ÜCRETSİZ

Menü