Derneğimize üye olmak için öncelikle tüzüğümüzün 3. maddesinde belirtilen Üyelik Koşulları'nı taşımanız gerekmektedir.

ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER
Derneğe üye olmak isteyenler vesikalık fotoğraf ve adli sicil raporu ile birlikte, biçimi Yönetim Kurulunca belirlenen Üyelik Başvuru Formunu  doldurup imzalayarak, Yönetim Kuruluna teslim ederek başvurabilirler.

Üye adayının üyeliğe kabulü için bir dernek üyesini referans göstermesi ve giriş aidatını ödemesi zorunludur. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak üye başvuru formunda üyenin gösterdiği referansın adı, soyadı ve üye numarasının belirtileceği bir alan bulundurulur. Referans göstermeyen ve giriş aidatını ödemeyen üye adayının üyelik başvurusu başka hiçbir neden göstermeksizin reddedilir. 

BELGELERİ TESLİM ETTİKTEN SONRAKİ SÜREÇ

Üyeliğe kabul, dernek tüzüğünün üçüncü maddesine göre dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde değerlendirilecek ve karar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilecektir.

ÜYELİĞİN AVANTAJLARI

1) @vbd.org.tr uzantılı e-posta adresi tahsisi.

2) Çalışma gruplarına öncelikli katılım,

3) Web sayfamızda üyelere özel alanlara erişim hakkı. (Makele, blog, forum v.s.)

4) Üyelik boyunca her ay 1 gün birebir Siber Güvenlik Eğitimi alma şansı.

5) Dernek bünyesinde yapılan her türlü eğitime katılma hakkı.

 

Menü