Van Bilişimciler Derneği Van’daki bilişimcileri, bilgi işlemcileri, bilgi teknolojilerinin herhangi bir bölümünü okuyan/mezun öğrencileri, bilgi teknolojilerinin herhangi bir dalında faaliyet gösteren firmaları bir araya toplayıp ortak bir bilişim havuzu oluşturup her türlü eğitim, konferans, seminer ve danışmanlık hizmetleriyle topluma faydalı çalışmalar sağlamak amacı ile kuruldu.

Van’da yıllardır eksik olan bir bilişim topluluğu sorunu vardı. Bilişim anlamında ihtiyaçlar her geçen gün arttı. Çağımız bilgi toplumu olma sürecinde hızla ilerlemektedir. Günümüzde bilgi teknolojilerinin kullanılmadığı bir alan kalmadı. Aynı zamanda bilgisayar okur-yazarı olmak artık bir ayrıcalık ya da lüks değil bir zorunluluk haline gelmiştir. İşte bu noktada yaşamımızı istediğimiz şekilde devam ettirebilmemiz için bilgi teknolojileri toplumunun gerektirdiği özelliklere sahip olmak zorundayız. Yani teknolojik yeniliklere, gelişmelere açık olmak ve bu konuda kendimizi eğitmek, istediğimiz bir işe sahip olabilmek için bilgisayar okur-yazarı olmak, en önemlisi bilgiye nasıl ulaşacağımızı ve bilginin nasıl en etkili, en verimli kullanılacağını bilmek gerekmektedir.

Van’da bilgi teknolojilerini metropol şehir geleneği aşkıyla yaymak için halkımızın desteğiyle Van Bilişimciler Derneği üstüne düşeni fazlasıyla yapacaktır.

VBD’nin Amaçları

  • Van’da bilgi teknolojilerinin kullanımının verimli bir biçimde artmasına ve gelişmesine yardımcı olmak.
  • Bilişimle ilgili seminerler, konferanslar ve eğitimler düzenleyip farkındalık yaratmak.
  • Bilgisayar okur-yazarlığını gelenek haline getirmek.
  • Van’daticari işletmelere ve kurumlara yapılan/yapılacak siber saldırılar için önlemler geliştirmek.
  • Bilişimcileri bir araya toplamak, mesleki gelişme ve dayanışmalarını sağlamak.

Menü