Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 18/09/2018 Salı günü Saat: 16:30’da dernek adresinde, aşağıda yazılı gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde bir hafta sonra aynı yer ve saatte yapılacaktır. Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

GÜNDEM:

1-Açılış ve Yoklama, 2-Divan seçimi, 3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 4-Organ Seçimleri, 5-Tüzük Değişikliği 6-Dilek ve Temenniler, 7-Kapanış.

                                                                        

Bilgin BERGE

Van Bilişimciler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Menü