Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 29/10/2019 Salı günü Saat: 17:00’da Özsüt Cafe'de, aşağıda yazılı gündemle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde bir hafta sonra aynı yer ve saatte yapılacaktır. Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

GÜNDEM:

1-Açılış ve Yoklama, 2-Divan seçimi, 3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 4-Organ Seçimleri, 5-Dilek ve Temenniler, 6-Kapanış.

                                                                        

Bilgin BERGE

Van Bilişimciler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Menü